------------
logo MIKAPA Plus
Profil firmy
Kontakty
Nabídka služeb
Ceník služeb
Galerie: Technika
Galerie: Nádoby
Sběrny a sběrné dvory
Objednávka
Partneři
------------
design © 2002-2004 CG
 

NOVÉ ČÍSLO dispečinku:
732 939 999

 

 Ceníky služeb

Ke všem uvedeným cenám bude připočítáno DPH ve výši stanovené zákonem.

Nové ceníky odvozu TKO/popelnic, platné od 1. 1. 2020:
ceník vývozů popelnic (nádob TKO) - směs (dokument PDF, 180 kb)
ceník vývozů popelnic (nádob TKO) - separovaný papír (dokument PDF, 172 kb)
ceník vývozů popelnic (nádob TKO) - separovaný plast (dokument PDF, 176 kb)
ceník vývozů popelnic (nádob TKO) - separované sklo (dokument PDF, 169 kb)
ceník vývozů popelnic (nádob TKO) - tetrapak (dokument PDF, 170 kb)
ceník vývozů popelnic (nádob TKO) - gastro odpad (dokument PDF, 170 kb)
ceník vývozů popelnic (nádob TKO) - kovové obaly (dokument PDF, 169 kb)
kompletní ceník vývozů popelnic (nádob TKO) - směs a separace (dokument PDF, 505 kb)

Aktuální ceníky pro rok 2019:
ceník velkoobjemových kontejnerů (dokument PDF, 376 kb)
ceník dopravy (dokument PDF, 411 kb)
ceník vývozů popelnic (nádob TKO) - směs (dokument PDF, 221 kb)
ceník vývozů popelnic (nádob TKO) - separovaný papír (dokument PDF, 214 kb)
ceník vývozů popelnic (nádob TKO) - separovaný plast (dokument PDF, 216 kb)
ceník vývozů popelnic (nádob TKO) - separované sklo (dokument PDF, 212 kb)

Staré ceníky:
ceník dopravy (dokument PDF, 51 kb)
ceník kontejnerů/odvozu velkoobjemového odpadu (dokument PDF, 72 kb)
ceník vývozů popelnic/odvozu nádob TKO a separace (dokument PDF, 112 kb)sobota 5. prosince 2020 (19:15)
   

Počasí Praha